No:CardDAV

From Davical
Revision as of 01:03, 16 August 2011 by Clientcontributor (talk) (New page: {{languages}} ''CardDAV'' er en protokoll for å synkronisere kontaktdata (adresseboksynkronisering) mellom klienter og tjenere. Fra og med versjon 0.9.9.4 har DAViCal god støtte for Car...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
Help
Available languages

CardDAV er en protokoll for å synkronisere kontaktdata (adresseboksynkronisering) mellom klienter og tjenere.

Fra og med versjon 0.9.9.4 har DAViCal god støtte for CardDAV. Denne siden er ment til hjel ved oppsett av CardDAV ressurser i DAViCal.

Oppsett

  • Av DNS SRV Records for automatisk klientkonfigurasjon
  • Av .well-known URLer for 'vellkjente' plasseringer på tjeneren. Brukt for automatisk konfigurasjon i noen klienter. RFC 5785
  • Av 'addressbook' ressurser på tjeneren for å muliggjøre bruk av CardDAV sammen med CalDAV

Klientstøtte