No:Configuration/hooks/Authentication/IMAP

From Davical
Jump to navigationJump to search
Help
Available languages


Sist oppdatert for versjon 1.0.2.

Dokumentasjon for IMAP autentiseringsmodulen (inc/drivers_imap_pam.php).

Modulen lar DAViCAL godta autentisering via en lokal eller ekstern IMAP-tjener.

PHP IMAP er påkrevd som en ekstra avhengighet. Installer php5-imap på Debian/Ubuntu baserte systemer.

IMAP innstillinger

Innstillingene for IMAP-tjenertilkoblingen hører hjemme i konfigurasjonsfilen /etc/davical/<servername>-conf.php (dette kan være i /etc/rscds/ om du har oppgradert en gammel installasjon.)

 $c->authenticate_hook['call'] = 'IMAP_PAM_check';
 $c->authenticate_hook['config'] = array(
   'imap_url'  => '{<IMAP-TJENER>}',
   'email_base' => '<EPOST DOMENENAVN>'
  );
 include('drivers_imap_pam.php');

imap_url er påkrevd. IMAP-TJENER må være en IMAP-URL omgitt av sløyfeparenteser som dokumentert i PHP manualen. Noen vanlige eksempler er gitt under:

{localhost:143/imap/}           // Usikker lokal tjener på lokal tjener
{localhost:143/imap/tls/}         // START TLS til en lokal tjener
{example.com:993/imap/ssl/}        // Utdatert SSL på foreldet port
{example.com:143/imap/tls/novalidate-cert} // Selvsignert sertifikat

Merk at autentisering til en ekstern tjener over TLS/SSL er tregt. Tilkoblingen til IMAP tjeneren ber ikke om en postkasse og svaret fra tjeneren bør dermed ikke være tregt.

Å oppgi vertsnavn/postnavn (example.com) gjennom email_base parameteren er valgfritt.

Eksempel

Følgende konfigurasjonseksempel gir DAViCal muligheten til å autentisere brukere via en sikker IMAP tjener på example.com:

<?php
 $c->authenticate_hook['call'] = 'IMAP_PAM_check';
 $c->authenticate_hook['config'] = array(
   'imap_url'  => '{example.com:143/imap/tls/}',
   'email_base' => 'example.com'
  );
 include('drivers_imap_pam.php');

Kjente problemer

Følgende problemer finnes i versjon 1.0.2.

Nye brukere kan ikke logge inn

For å korrigere denne feilen, finn denne linjen i 'inc/drivers_imap_pam.php':

'modified' => date(),

Og bytt den ut med den følgende linjen:

'modified' => date("c"),